Organizačné pokyny

 

Dôležitý oznam

 

Zmena termínu registrácie a zaslania rukopisov príspevkov

 

 

Registrácia na konferenciu do 31.8.2016

 

 

Zaslanie rukopisov príspevkov do 31.8.2016

 

moneyKonferenčné poplatky

Výška vložného pre účastníkov je 252 EUR pri registrácii do 15.08.2016 a pri registrácii po 15.08.2016 je výška vložného 290 EUR.

Vložné zahŕňa náklady na organizačné a technické vybavenie konferencie, kúpeľný poplatok, zborník abstraktov, konferenčné materiály a občerstvenie počas jednania v sekciách.

Výška vložného pre študentov doktorandského štúdia je 150 EUR.

Cena účastníckeho poplatku je dohodnutá podľa Zákona č. 526/90 Zb. o cenách.

Pri neúčasti sa vložné nevracia.

 

houseUbytovanie a stravovanie

Ubytovanie a stravovanie nie sú zahrnuté vo vložnom a je potrebné si ich objednať osobitne.

Ubytovanie je zabezpečené v dvojposteľových a trojposteľových izbách.

Za ubytovanie v jednoposteľovej izbe je príplatok 38 €/noc.

 

Cena ubytovania: 63 EUR/noc (pre jednu osobu).

Jednotná cena stravy počas celej konferencie je 36 EUR/osobu pre ubytovanú osobu.

 

Stravovanie začína 20.09.2016 večerou a končí 23.09.2016 obedom.

 

Poplatok spojený s pobytom na konferencii pre sprevádzajúcu osobu je 300 EUR.

 

Účastnícky poplatok je nutné uhradiť prevodom do 15.08.2016 (vložné na konferenciu 252 EUR, ubytovanie a stravovanie podľa počtu dní pobytu na konferencii). Po 15.08.2016 je výška vložného 290 EUR.

 

moneyInformácie o platbe:

Číslo účtu: 008 212 48 82 / 0900

Variabilný symbol: LANA2016

Názov účtu: ZO Slovenskej baníckej spoločnosti pri F BERG TU v Košiciach

IČO: 31905285 (nie sme platcom DPH)

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK58 0900 0000 0000 8212 4882

SWIFT: GIBASKBX

 

Upozornenie pre účastníkov z ČR: Poplatok za transakciu – zahraničná platba nie je zahrnutá vo vložnom.