Program konferencie

 

Vedecký program konferencie VVaPOL`2016

 

 

20. september 2016, utorok   
 17:00 – 20:00 Prezentácia účastníkov konferencie   
 19:00 – 21:00 Večera  
 

 

 

21. september 2016, streda   
   
8:00 – 12:30 Prezentácia účastníkov konferencie  
9:00 – 9:30  Slávnostné otvorenie konferencie,  Plenárne otvorenie konferencie  
9:30 – 10:00   Prestávka  
10:00 – 12:00 Workshop „Možnosti spolupráce výskumných centier kvality dopravných pásov skupiny Continental so zameraním na vzdelávanie“  
12:30 – 14:00     Obed  
14:00 – 16:00 Rokovanie v sekciách  
16:00 – 17:00       Prezentácia firiem  
18:00 – 00:00  Spoločenský večer  

 

22. september 2016, štvrtok  
8:00 – 17:00  Odborná exkurzia  
9:00 – 10:15    Rokovanie v sekciách  
10:15 – 10:30 Prestávka  
10:30 – 12:30  Rokovanie v sekciách  
12:30 – 14:00 Obed  
14:00 – 17:00  Rokovanie v sekciách  

 

 

23. september 2016, piatok     
Exkurzia, záver konferencie