Organizačný a odborný výbor

worldFakulta BERG, TU v Košiciach, SR

worldRGF Belehrad, Srbsko

worldINCO engineering, s. r. o., Praha, ČR

worldZO SBS pri F BERG, SR

worldLetecká Fakulta, TU v Košiciach, SR

worldHornonitrianske bane Prievidza, a.s., SR

worldLAVEX, lanovky a vleky záujmové združenie na Slovensku, SR

worldTatry mountain resorts, a.s., SR