Čestné predsedníctvo

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. - rektor TU v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. - dekan F BERG TU v Košiciach, Slovensko

prof.dr hab.inž. Monika Hardygóra - dekanka FGMF WUST Wroclaw, Poľsko

prof. Ing. Anna Križanová, CSc. - dekanka PEDAS ŽU v Žiline, Slovensko

prof. Ing. František Adamčík, CSc. - dekan LF TU v Košiciach, Slovensko

prof. ATH dr hab.inž. Janusz Juraszek - dekan Fakulty materiálov, stavebného a environmentálneho inžinierstva ATH v Bielsku-Bialej, AGH Kraków, Poľsko

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - prodekanka FMT so sídlom v Trnave, STU Bratislava, Slovensko

Ing. Sammer Khouri, PhD. - prodekan F BERG TU v Košiciach, Slovensko

Ing. Dragana Jelisavac Erdeljan, PhD. - Ministerstvo baníctva a energetiky Srbskej Republiky v Belehrade, Srbsko

Ing. Miroslav Plevák - riaditeľ CT Dopravné pásy, CMR s.r.o., Púchov, Slovensko

Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ HBP, a.s. Prievidza, Slovensko

Ing. Jan Houdek - INCO Engineering, s.r.o. Praha, Česko

Ing. Dušan Slavkovský - Tatry mountain resort, a.s. Slovensko

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - Autoškola Grendel, Košice, Slovensko

Ing. Leo Boháč, PhD. - DvB-AF s.r.o., Opava, Česko