Medzinárodný programový výbor

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. - Strojnícka fakulta VŠB TU Ostrava, Česko

prof. dr. hab. inž. Jan Hankus - Hlavný ústav baníctva, Katowice, Poľsko

prof. Ing. Zoran Despodov - Fakulta prírodných a technických vied UGD, Shtip, Macedónsko

prof. Ing. Ivica Ristović - Fakulta baníctva a geológie, Univerzita v Belehrade, Srbsko

prof. Ing. Ján Boroška, CSc. - F BERG, TU v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Eduard Štroffek, CSc. - F BERG, TU v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. - F BERG, TU v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. - Zväz podnikateľov regiónu Púchov, Slovensko

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. - F BERG, TU v Košiciach, Slovensko

 

 

 

VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE

prof. Ing. Ján BOROŠKA, CSc.
prof. Ing. Eduard ŠTROFFEK, CSc.
doc. Ing. Vladimír TARABA, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.