Organizačný výbor konferencie

Predseda:

doc. Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

 

Členovia organizačného výboru:

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Ing. Stanislav Kropuch, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Ing. Janka Šaderová, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Ing. Eva Tomková, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.,Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Ing. Hynek Přeček, CSc., VŠB TU Ostrava, ČR

Antónia Kleinová, Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Kvetoslava Spanyiková, Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Peter Kisiday, Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

 

Odborní garanti konferencie:

 

1. Sekcia: Výskum, výroba a použitie oceľových lán

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

 

2. Sekcia: Výskum, výroba a použitia dopravníkov

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

 

3. Sekcia: Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení

Ing. Jan Houdek, PhD.