Zoznam účastníkov
1. Gondek, H.   Czech Republic   
2. Neruda, J.   Czech Republic  
3. Bajda, M.   Poland  
4. Boháč, L.   Czech Republic  
5. Dlouhá, D.   Czech Republic  
6. Tomášková, M.   TU KE, Slovakia  
7. Cempírek, V.   Slovakia  
8. Despodov, Z.   Republic of Macedonia  
9. Marasová, D.   Slovakia  
10. Fedorko, G.   Slovakia  
11. Molnár, V.   Slovakia  
12. Boroška, J.   Slovakia  
13. Krešák, J.   Slovakia  
14. Šaderová, J.   Slovakia  
15. Tomková, E.   Slovakia  
16. Mikušová, N.   Slovakia  
17. Blaha, J.   Czech Republic  
18. Voštová, V.   Czech Republic  
19. Juraszek, J.   Poland  
20. Peterka, P.    Slovakia  
21. Kubín, K.   Slovakia  
22. Koštial, I.   Slovakia  
23. Kropuch, S.   Slovakia  
24. Bujanovský, J.   Czech Republic  
25. Glacner, A.   Czech Republic  
26. Suchopárek, P.   Czech Republic  
27. Blaha, J.   Czech Republic  
28. Koláček, P.   Czech Republic  
29. Koščák, P.   Slovakia  
30. Carbogno, A.   Poland  
31. Točík, J.   Slovakia  
32. Mironenko, A.   Russia  
33. Hankus, J.   Poland  
34. Cehlár, M.   Slovakia  
35. Oleksy, W.   Poland  
36.

Duraczok, L.

  Czech Republic  
37. Šmehlík, J.   Czech Republic  
38. Ambriško, Ľ.   Slovakia  
39. Cagáňová, D.   Slovakia  
40. Gašparík, B.   Slovakia  
41. Fries, J.   Czech Republic  
42. Onderková, J.   Czech Republic  
43. Sheng T. H.   Taiwan  
44. Panov, Z.   Republic of Macedonia  
45. Hyrdygóra, M.   Poland  
46. Blažej, R.   Poland  
47. Zákorová, E.   Czech Republic  
48. Neruda, J.   Czech Republic  
49. Jeřábek, J.   Czech Republic  
50. Vondráčková, T.   Czech Republic  
51. Lichvárová, A.   Slovakia  
52. Bindzár, P.   Slovakia  
53. Kuruc, V.   Slovakia  
54. Jakubis, V.   Slovakia  
55. Roháč, M.   Slovakia  
56. Ondrejka, P.   Slovakia  
57. Šnirc, Ľ.   Slovakia  
58. Hamerník, D.   Czech Republic  
59. Koudelka, V.   Czech Republic  
60. Melichar, F.   Czech Republic  
61. Jobánek, R.   Czech Republic  
62. Plevák, M.   Slovakia  
63. Martinko, P.   Slovakia  
64. Taraba, V.   Slovakia  
65. Matisková, D.   Slovakia  
66. Kalašová, A.   Slovakia  
67. Križanová, A.   Slovakia  
68. Malindžák, D.   Slovakia  
69. Khouri, S.   Slovakia  
70. Hergott, P.    Czech Republic  
71. Hartman, R.   Czech Republic  
72. Hoch, J.   Czech Republic  
73. Jelínek, R.   Czech Republic  
74. Houdek, J.   Czech Republic  
75. Miler, H.   Czech Republic