Zameranie

1. sekcia: Výskum, výroba a použitie oceľových lán

bullet2ulvýskum, vývoj a výroba oceľových lán,
bullet2ulmateriály a vlastnosti drôtov na výrobu oceľových lán,
bullet2ulmazadlá, mazanie a protikorózna ochrana oceľových lán,
bullet2ulteoretické a praktické otázky konštrukcie oceľových lán,
bullet2ulnamáhanie oceľových lán v prevádzke,
bullet2ulživotnosť, kvalita a hodnotenie oceľových lán,
bullet2ulpoužitie a bezpečnosť oceľových lán pri prevádzke žeriavov, výťahov a lanových dráh,
bullet2ulmonitoring, údržba, kontrola a skúšanie oceľových lán.


2. sekcia: Výskum, výroba a použitie dopravníkov

bullet2ulvýskum, vývoj a výroba nových konštrukcií dopravníkov,
bullet2ulteória dopravy dopravníkmi,
bullet2ulprojektovanie, modelovanie, simulácia dopravy dopravníkmi,
bullet2ulpraktické aplikácie dopravníkov a ich konštrukčných prvkov,
bullet2uldoplnkové a pomocné zariadenia dopravníkov,
bullet2ulmeranie, senzory, monitoring a diagnostické systémy dopravníkov,
bullet2ulsystémy riadenia dopravníkov
bullet2ulriadenie kvality v doprave dopravníkmi
bullet2ulmanažérstvo bezpečnosti dopravy dopravníkmi


3. sekcia: Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení zvislej dopravy

bullet2ulvýskum a vývoj v oblasti ťažných zariadení,
bullet2ulťažné stroje a ich konštrukčné prvky,
bullet2ulmechanika ťažných strojov,
bullet2ulpríslušenstvo ťažných strojov,
bullet2uldopravné nádoby ťažných zariadení,
bullet2ulpoužitie a prevádzka ťažných zariadení,
bullet2ulpraktické skúsenosti z prevádzky ťažných zariadení,
bullet2ulmodernizácia starších ťažných zariadení,
bullet2ulproblematika ťažby z hĺbok 1000 m a viac,
bullet2ulvýpočet základných parametrov zvislej dopravy.